HR Partner

Det er gennem fokus på ledelse af strategi, forretningsudvikling og udvikling af de menneskelige ressourcer, at der skabes de store resultater og en egentlig værdiforøgelse for organisationen. Udfordringen er ofte at håndtere kompleksiteten, skabe sammenhæng mellem de forskellige ledelseslag og sidst, men ikke mindst at implementere strategien i hverdagsledelsen.

Gunvor Hallas Consulting tilbyder:

  • Partnerskab til arkitektur, design og programlægning af større og mindre strategiske udviklingsprojekter
  • Facilitering af de ledelsesmæssige dialoger og involvering af nøglepersoner og medarbejdere, der skaber et fælles fundament for strategiske udviklingsprojekter
  • Ledelsesstøtte til implementering af strategien i hverdagsledelsen; at skabe sammenhæng mellem ledelsessystem og strategisk kompetenceudvikling i hele organisationen.

 

 

 

Gunvor Hallas Consulting har etableret konsulent-
netværk med velestimerede konsulenter inden for branchen, som indgår i udvikling og opgaveløsning efter nærmere aftale.


 

 

Gunvor Hallas Consulting · Kirstineparken 48 · 2970 Hørsholm · Tlf: 2320 8585 · Cvr. 3216 4188 · gunvor@hallas.dk

©Hallas Grafisk Design