Kundeopgaver og referencer

Som konsulent har jeg mange års erfaring med at integrere organisations-, gruppe- og individperspektivet. Udvikling af ledernetværk, ledergrupper samt ledelsesteams indgår som væsentlige byggesten i strategiimplementering og den enkelte leders personlige udvikling.

Eksempler på større opgaver, som jeg har arbejdet med de seneste år:

 

"Talent i Slagelse" - Direktion og strategisk chefforum i Slagelse Kommune 2012-15

HR Partner og konsulent. Strategisk forankret ledertalentudviklingsprogram. Udformning kriterier til at spotte ledertalenter i samspil med HR og strategisk chefforum. Design og gennemførsel af fælles og individuelle udviklingsprogrammer. Fokus på træning af ledelsesopgaver i praksis med involvering af nærmeste leder. Se artikel: Sådan sikrer vi næste generation ledere. Hent

 

”Ny organisation, nye roller og kompetencer” - Direktion og centerchefer i Hørsholm Kommune 2011-12
HR Partner og konsulent.
Udvikling af nyt fælles strategisk toplederforum, samt styrkelse af den tværgående prioritering og ledelse. Sikre fælles billede og udvikling af roller og ansvar i ny organisation, herunder ift. politisk betjening. Interviews, Seminardage, Workshops, Learning Partnergrupper, samt Action Learning.

 

”Talent for ledelse” - Personalestyrelsen 2010

Projektleder og konsulent. Design, tilrettelæggelse og gennemførelse af 'Talent for ledelse', som er Statens nye ledertalentudviklingsprogram. Programmet lægger vægt på stor involvering af deltagernes organisation, action learning i praksis, netværksgrupper og støtte til den enkelte deltagers personlige udvikling.

 

”Leading the brand” - TrygVesta 2007-2009

Konsulent. Design, tilrettelæggelse og gennemførelse af 'Leading the Brand' – et strategisk forankret lederudviklingsforløb for TrygVestas i alt 305 ledere i DK, NO, SE og SU. Programmet er gennemført med udgangspunkt i ledernes personlige udviklingsplaner, dialog med nærmeste chef og de ledelsesmæssige udfordringer i forhold til at implementere strategi, sikre nytænkning og innovation samt at lede gennem relationer.

 

Gentofte Lederakademi 2005-2008

Projektchef og konsulent. Programtilrettelæggelse og gennemførelse af 3-årigt strategisk forankret lederudviklingsprojekt. Direktionen fastlagde hen over de 3 år forskellige strategiske temaer, f. eks. 'Strategisk kommunikation', 'Ledelse af en innovativ kultur' og 'Udvikling af kvalitet'. Samtlige kommunens 420 ledere herefter arbejdede herefter med at konkretisere og implementere i egen afdeling/institution/organisation. Se uddybende artikel om Gentofte Lederakademi.

 

Andre eksempler på konsulentopgaver , som jeg har arbejdet med:

 • Design, udvikling og implementering af metorprogram for nye og erfarne ledere i Slagelse Kommune, 2013-2015
 • Ledelsesudvikling gennem feedbackprocec for direktion og afdelingschefer i Albertslund Kommune 2014
 • Udvikling af tværgående opgaveløsning gennem fokus på sammenhængende ledelseskraft. Hillerød Kommune 2015
 • Etablering af mentorforløb, Slagelse Kommune 2013
 • Udvikling af feedback kultur i Hørsholm Kommunes organisation, direktion, centerchefer og samtlige ledere, Hørsholm Kommune 2012-14
 • Ledelsessparring og udvikling af ledelsesteam, Frederikssund og Gentofte Kommune 2012
 • Lederseminar om Ledelse af innovation, Aabenraa Kommune 2012
 • Innovationsstrategi, proces med direktion om rammer og retning. Hørsholm Kommune 2011
 • Strategi 2012, proces for ledelse og konsulenter. Center for Bolig Social Udvikling, Socialministeriet 2011
 • Strategisk ledelsesudvikling, design og udvikling af pilotprojekt for SKAT, HR 2010

 • Værdi - og strategiproces for bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Unipension 2010
 • Udvikling af fælles ledelsesgrundlag og ledelsesteam. Gentofte Kommune 2009-10
 • Støtte til design og programtilrettelæggelse af RH´s lederudviklings-program. Region Hovedstaden HR koncern 2009
 • Ledelses- og forretningsudvikling for direktion og ledelse i Skandinavisk Datacenter 2008-09
 • Strategiproces for samtlige ledere på voksenhandicapområdet. Gentofte Kommune 2009
 • Ledelsesudvikling og etablering af ledernetværk. Lægemiddelstyrelsen 2008
 • Træning og gennemførelse af vanskelige samtaler Koncernledelsen. DTU 2008
 • Harmonisering af serviceniveau gennem facilitering af interessentproces. Herning Kommune 2008
 • Udvikling og ledelsesmæssig implementering af borger- og medarbejderanalyse på ældreområdet. Hørsholm Kommune 2007 og 2009
 • Fælles visionsproces og kulturudvikling ved sammenlægning af 4 kommuners biblioteker. Frederikssund Kommune 2007
 • Coaching – train the trainer: Den faglige ressourceperson som coach. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2004-05
 • Kompetenceudvikling i strategisk ledelse. København Kommune 2003 og 2005.

 

 

 

Hent artikler & inspiration

Værdsættende Ledelse
Lederen som implementator
Netværk og udvikling for 400 ledere
Nomineret til DI´s konsulentpris 2009.

Offentlig innovation – er det et spørgsmål om ledelse?

Sådan sikrer vi næste generation af ledere.
Hold talenterne varme.

Feedbackkultur i folkeskolen.


Hent


 

 

Gunvor Hallas Consulting · Kirstineparken 48 · 2970 Hørsholm · Tlf: 2320 8585 · Cvr. 3216 4188 · gunvor@hallas.dk

©Hallas Grafisk Design