Profil

Mere end 10 års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling fra NIRAS Konsulenterne, Stig Jørgensen & Partners samt Summit Consulting.

Chefkonsulent/projektansvarlig/fagansvarlig for en række store projekter og temaer gennem 6 år i Kommunernes Landsforening.

Erhvervserfaring fra kommuner og amt, samt ledererfaring som centerchef i Socialministeriet, videnformidling - og metodeudvikling i socialt arbejde.

Cand. scient. adm. fra RUC, suppleret med lederuddannelse, terapeutisk og systemisk videreuddannelse. Er desuden certificeret i profil- og personlighedstests, bl.a. MBTI, OPQ 32 samt Human Element. Har endvidere certificeringer til en række af ledelsesfaglige temaer inden for Diplomuddannelse i ledelse.

Forfatter til flere publikationer senest på Børsens Ledelseshåndbøger bl.a. 'Værdsættende Ledelse' og 'Lederen som implementator'.

Det siger kunderne om Gunvor:

Kommunaldirektør Jens Jakob Jakobsen, Hørsholm Kommune

"Hørsholm Kommune har i en årrække haft samarbejde om en række udviklingsprojekter med Gunvor Hallas Consulting. Det var derfor også naturligt, at indlede et samarbejde om udvikling af en feedback kultur i vores organisation. Først gennemførte vi et forløb i vores topledelse, for at styrke os selv som rollemodeller. Dernæst blev samtlige ledere i organisationen involveret. Det har være en meget stor succes i hele organisationen. Kultur tager tid og vi er ikke i mål, men qua GHC´s store og særdeles professionelle indsats er vi nået vidt både i processen og resultaterne. Det kræver stor menneskelig indsigt og forståelse, stor erfaring og et stærkt teoretisk fundament, der kan tages i brug når jorden gynger, og det gør den, når udvikling skal lykkes."

 

Andreas Klitgaard Bojsen, Ledelsesenheden, Personalestyrelsen

"Gunvor Hallas har på Personalestyrelsens nye talentudviklingsprogram 'Talent for ledelse' leveret stor kvalitet i udvikling af program samt projektledelse. Med stor indsigt i både ledelse og de særlige udfordringer, der er forbundet med at udøve ledelse i den offentlige sektor, har hun desuden som konsulent gennemført det første hold på ' Talent for ledelse'  til meget stor tilfredshed. Dette gælder ikke blot hos deltagerne, men i høj grad også for undertegnede, der har fungeret som projektleder for forløbet i Personalestyrelsen. Gunvor Hallas har stor forståelse for, hvordan processer i den offentlige sektor fungerer: Nogle gange kræver produkterne fingerspidsfornemmelse og en lang godkendelsesproces, mens de andre gange kræver et kort aftræk og levering snarere i går end i dag. Og så gør det jo heller ikke noget, at Gunvor Hallas er en yderst erfaren konsulent og et meget behageligt menneske."

 

Jan Nielsen, kommunaldirektør Gentofte Kommune

"Lederakademiet er et meget stort projekt med mange involverede. Kirsten Meldgaard (kundeansvarlig) og Gunvor Hallas (projektchef) har på forbilledlig vis stået for ledelse af projektet med vedvarende fokus på planlægning, igangsætning og gennemførelse i tæt samarbejde med direktionen i Gentofte Kommune og enheden Strategi og udvikling.

Lederakademiet har fået bragt vores godt 400 ledere sammen om organisationens strategiske mål og givet dem et fælles ståsted, så vi ad ledelsesvejen kan få samtlige 9.500 ansatte til at arbejde i samme retning"

 

Jesper Holstener Schmidt, projektleder på "Leading the brand", Tryg

"Leading the brand" er et ambitiøst og strategisk forankret lederudviklingsprojekt, som Tryg gennemførte i hele norden i perioden 2007-2009. Forløbet foregik i løbende partnerskab mellem direktion, HR og to eksterne konsulenter Jens Chr. Hovind og Gunvor Hallas. Samarbejdet har været præget af en meget sikker og professionel leverance og åbenhed overfor hele tiden at tilpasse konsulentindsatsen ift strategiske behov og udfordringer. Gunvor Hallas har gennem forløbet arbejdet med ledergrupper sammensat på tværs af nordisk tilhørsforhold. Dette har bidraget til implementeringen af den nordiske strategi samt en mere fælles kultur. Ligesom lederne fik et konkret personligt løft i deres leder- og ledelsesudvikling. Der har været meget flotte tilbagemeldinger fra de ca. 305 ledere, som har været omfattet af forløbet. Gunvor Hallas har bidraget med stor kvalitet til koblingen mellem de forretningsmæssige udfordringer og ledelsesudviklingen.

 

Palle Skov Direktør og Kirstine Lundsgaard Bibliotekschef, Frederikssund Kommune

"I forbindelse med kommunesammenlægningen skulle fire selvstændige biblioteker i Skibby, Slangerup, Frederikssund og Jægerspris fusioneres til én samlet biblioteksvirksomhed. Med afsæt i service og borgerne i centrum var opgaven, at udvikle fælles vision, fælles mål samt ikke mindst forslag til konkrete handlinger for at skabe større samhørighed i den nye organisation. Valget til at gennemføre processen faldt på Gunvor Hallas. Og Gunvor Hallas formåede til fulde at gennemføre en proces, hvor alle blev inddraget enten via de enkelte arbejdsgrupper eller i udformning af vision og værdier. Gunvor har en meget god fornemmelse for de enkelte personer i projektet, og vi oplevede professionel styring, sparring og vejledning, så vi i fællesskab fik skabt resultater, som vi også har nytte af i dag!"

 

 

 

Gunvor Hallas Consulting har etableret konsulent-
netværk med velestimerede konsulenter inden for branchen, som indgår i udvikling og opgaveløsning efter nærmere aftale.


 

 

Gunvor Hallas Consulting · Kirstineparken 48 · 2970 Hørsholm · Tlf: 2320 8585 · Cvr. 3216 4188 · gunvor@hallas.dk

©Hallas Grafisk Design