Strategisk ledelse

Det er gennem strategisk ledelse, at virksomheder håndterer forandringer og udfordringer. Det betyder prioritering af indsatser på en lang række områder, som gearer organisationen og dens medarbejdere til at tackle udfordringerne.

At lede strategisk handler om at skabe mening, motivation og handlekraft i hele organisationen og at have vedvarende fokus på processen fra udvikling til implementering af strategien - herigennem opnår ledelsen sine resultater.

Gunvor Hallas Consulting tilbyder:

  • Strategiprocesser målrettet topledelse og afdelingsledelse med sigte på at opnå fælles forståelse, fælles forpligtelse og fælles fokus på resultater
  • Fra ledergruppe til lederteam og udvikling af fælles ledelsesgrundlag
  • Kompetence til at lede og udvikle teams
  • Facilitering af ledernetværk

 

 

 

Gunvor Hallas Consulting har etableret konsulent-
netværk med velestimerede konsulenter inden for branchen, som indgår i udvikling og opgaveløsning efter nærmere aftale.


 

 

Gunvor Hallas Consulting · Kirstineparken 48 · 2970 Hørsholm · Tlf: 2320 8585 · Cvr. 3216 4188 · gunvor@hallas.dk

©Hallas Grafisk Design