Velfærdsledelse og innovation

Kravet om mere service for færre midler er en velkendt udfordring. Med finanskrisen og de store offentlige besparelser er der udløst et markant behov for at tænke nyt. I den sammenhæng er velfærdsledelse og fornyelse af måden, vi tænker, tilrettelægger og gennemfører kerneopgaven på, et nødvendigt tema.

Gunvor Hallas Consulting tilbyder:

  • Samarbejde med topledelsen om at fastlægge virksomhedens innovationsstrategi
  • At uddanne innovationsambassadører: Arbejdsmodel, organisering, resultatskabelse
  • Lederudvikling: Daglig støtte til fag-professionelle medarbejdere som producenter af nye løsninger
  • Involvering af politikere, borgere og øvrige interessenter undervejs i løsningsudviklingen
  • Styring og opfølgning af det samlede innovationsarbejde, herunder sikre dokumentation og status for arbejdet undervejs.

 

 

 

Gunvor Hallas Consulting har etableret konsulent-
netværk med velestimerede konsulenter inden for branchen, som indgår i udvikling og opgaveløsning efter nærmere aftale.


 

 

Gunvor Hallas Consulting · Kirstineparken 48 · 2970 Hørsholm · Tlf: 2320 8585 · Cvr. 3216 4188 · gunvor@hallas.dk

©Hallas Grafisk Design